Časopis Nová Botanika na Firmy.cz
Nové číslo již 30. května 2024 - objednejte si včas. Poznejte vonné rostliny celého světa během jednoho večera - 16. května 2024.

Silvestrol – možná budoucí hvězda mezi antivirovými látkami z rostlin, účinkuje i proti koronavirům

Silvestrol – možná budoucí hvězda mezi antivirovými látkami z rostlin, účinkuje i proti koronavirům

Mezi rostlinami existuje mnoho druhů, jejichž obsahové látky jsou zkoumány jako nová potenciální léčiva. Zkoumají se různé účinky, ale především protinádorová a protivirová aktivita patří mezi jedny z nejsledovanějších.

Z takových rostlin vyniká rod Aglaia (její české jméno není příliš ustálené, zatím je používané např. "aglája"). Je to největší rod z čeledi zederachovité (Meliaceae) s více než 100 druhy původními v Indii, Malajsii a Indonésii. Z obsahových látek vynikají rocaglamidy a několik skupin triterpenových látek. Rokaglátové sloučeniny (angl. „rocaglate“) jsou sekundární metabolity, mezi nimiž je zajímavý např. právě silvestrol. Sloučeniny odvozené od silvestrolu byly nalezeny pouze u rodu Aglaia. Silvestrol byl izolován relativně nedávno z plodů a větví rostliny Aglaia foveolata, která roste v oblasti Indonésie a Malajsie. Vyznačuje se silnou cytotoxicitou proti nádorovým buněčným liniím, u nichž indukuje apoptózu (programovanou buněčnou smrt). Nedávno byl podroben také výzkumům zkoumajícím jeho antivirové účinky.

Vlastní účinky silvestrolu na nádorové linie i viry jsou tedy stále zkoumány a jsou poměrně složité. Ve stručnosti si můžeme říci, že je to inhibitor elF4A (DEAD-box RNA helicase eIF4A), což je u eukaryotických organismů enzymatický komplex nezbytný pro translaci (tedy vznik proteinů na základě překladu z mRNA na ribozomech). U virové replikace má za následek snížení virové exprese bez vedlejších cytotoxických účinků.

U jakých virových onemocnění vykazuje silvestrol silnou inhibici a tedy protivirové působení, jak ukazují nejnovější studie?

Koronaviry:

Human coronavirus 229E (HCoV-229E)

Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV)

Filoviry:

Ebola virus (EBOV)

Flaviviry:

Zika virus (ZIKV)

Alphavirus ze skupiny togavirů: chikungunya virus (CHIKV)

Hepeviridae: Hepatitis E virus (HEV)

Uvidíme, zda vědci vyvinou léky na tyto viry i na bázi silvestrolu.

I na rostlině Aglaia foveolata, která je ve své domovině ohrožena, vidíme důležitost ochrany i vzdálených ekosystémů. Ohrožené rostliny mohou vyhynout (již nyní je ohrožena vyhynutím jedna pětina všech druhů rostlin), mnohé ještě dříve, než je vědci vůbec stihnou popsat, natož prozkoumat jejich léčivé účinky.  

Časopis Nová Botanika

Víc než jen rostliny